CMR Case din lemn
Conecteaza-te cu noi

StiriEst

Klaus Iohannis promovează educația, sănătatea și bunăstarea economică

Publicat

in

Klaus Iohannis și-a lansat programul pentrualegerile prezidențialeintitulat ”Împreună pentruRomânia normală”. Documentul menționeazăprintre prioritățicreșterea calității educațieiîmbunătățirirea serviciilor de sănătatestopareadefrișărilor ilegaledezvoltărea economică pe bazesănătoase

România normală înseamnă România educată, cu un sistem de învăţământ echitabil și de calitate, centrat pe câteva principii. Printre aceste principii se numără accesul fiecărui copil la o educaţie de calitate, care să îi ofere premisele unei cariere de succes, diminuarea decalajelor dintre urban și rural, reducerea abandonului școlar. 

Toate spaţiile educaţionale trebuie să reprezinte medii sigure pentru elevi și profesori. Pentru aceasta, este necesară alocarea de fonduri pentru atingerea standardelor igienico-sanitare și de siguranţă la incendiu. Programul menționează și alocarea de resurse suficiente pentru educaţie, atât pentru școli, cât și pentru salariile cadrelor didactice.

O Românie normală este o ţară în care se construiesc spitale, în care sistemul sanitar este centrat pe asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii medicale de calitate. Concret, se impun: consolidarea medicinei primare și ambulatorii, asigurarea sustenabilităţii sistemului de medicină de urgenţă, oprirea exodului medicilor, prevenția și educația pentru sănătate, creșterea finanţării și controlul cheltuirii banului public. 

Integrarea socio-economică a persoanelor din comunităţile marginalizate este o prioritate esenţială. Se impune adoptarea cât mai rapidă a unor măsurieficiente de revitalizare a comunităţilor defavorizatedin mediul urban și rural prin integrarea funcţională a serviciilor medicale, sociale și educaţionale.

România normală înseamnă investiţii în creșe șigrădiniţe cu program prelungit, în sisteme de tip after school, în centre de plasare și reconversie a forţei de muncă, precum și în măsuri de promovare a „îmbătrânirii active”, astfel încât trendul demograficnegativ să se atenueze, iar riscul de sărăcie să se diminueze semnificativ.

Stoparea defrișărilor ilegale

În România normală, protejarea mediului înconjurător este obligatorie. Defrișările ilegale constituie o realăproblemă, iar stoparea acestora trebuie să reprezinte o prioritate în direcţia protecţiei pădurilor. Acţiunile de împădurire și regenerare trebuie să continue într-un ritm alert pentru a diminua, astfel, din efectele negativeale defrișărilor. În ceea ce privește pădurile virgine, este importantă finalizarea, cât mai rapidă, a procesuluide identificare și cartare, astfel încât starea acestora sănu fie periclitată.

România normală înseamnă stabilitate economică și creștere sănătoasă pe termen lung. Concret, asta înseamnă proiecte de buget fezabile, nu bazate pe cifre false cum le-a făcut PSD. Programul vizează șieficientizarea ANAF în colectarea veniturilor, prininformatizare și digitalizare, dar și prin eliminareapolitizării care a afectat funcţionarea instituţiei înultimii ani. Președintele dorește și recuperarea prejudiciilor din diferite forme de evaziune fiscală sau corupție, consolidarea sectorului privat. 

Industria auto este vârful de lance al al competitivităţii industriale și trebuie sprijinită prin măsuri ferme de dezvoltare a infrastructurii rutiere și feroviare, precum și prin interconectarea învăţământului superior, a cercetării-dezvoltării cu sectorul auto și IT&C. Infrastructura de transport rutier este principala provocare, dar trebuie dezvoltată și infrastructura feroviară, maritimă sau aeriană.

Sectorul IT&C trebuie să devină un vârf de lance înmodificarea structurală, tehnologică și inovativă la scara întregii noastre economii, precum și în sferasectorului public. 

În agricultură, producătorii mici și mijlocii trebuiesusţinuţi pentru a asigura nevoile pieţelor locale, iarmarii fermieri trebuie sprijiniţi pentru a rămâneconectaţi la pieţele naţionale și regionale.

Populare