Conecteaza-te cu noi

StiriEst

Episcopia Husilor a primit de la stat si din sponsorizari aproape opt milioane de lei

Publicat

on

Prefectul Mircea Gologan a participat la Adunarea Eparhială a Episcopiei Huşilor. Aici au fost evaluate activităţile administrative, culturale, activităţi cu tineretul, social-filantropice, economice şi patrimoniale, desfăşurate de Episcopia Huşilor în anul 2019. De asemenea, Părintele Episcop Ignatie a mulţumit membrilor Adunării Eparhiale pentru sprijinul acordat proiectelor Episcopiei Huşilor, insistând asupra nevoii de a dezvolta cât mai mult activităţile social-filantropice, culturale şi pentru tineret. După sedinţă, Părintele Episcop Ignatie, însoţit de membrii Adunării Eparhiale, a sfinţit Casa monahală “Inochentie Episcopul (1752-1782)” din incinta Mănăstirii “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” a Centrului Eparhial.

Raportul general privind activitățile desfășurate în Episcopia Hușilor în anul 2019

Activitatea Episcopiei Hușilor în anul 2019, proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu, este sintetizată şi prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic și administrativ,  economic-patrimonial, cultural-educațional, pentru tineret  şi social-filantropic.

Toate activitățile mai importante ale eparhiei în anul trecut s-au înscris în programul cadru elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod și transmis tuturor eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române.

1. Activitatea pastoral-liturgică

În ceea ce privește activitatea pastoral-liturgică a Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, menționăm faptul că în cursul anului trecut, Preasfinția Sa a oficiat  128 de Sfinte Liturghii și a săvârșit un număr de 12 hirotonii în treapta de diacon sau preot; s-au efectuat un număr de 98 de vizite pastorale la parohii și 18 vizite la mănăstiri și schituri; a oficiat un număr de 10 Sfinte Taine, a slujit la 66 ierurgii și slujbe misionare, a sfințit un număr de 7 biserici noi și a resfințit alte 6 sfinte lăcașuri.

În cursul anului 2019, Părintele Episcop Ignatie a slujit și în alte eparhii din țară sau diaspora cu prilejul unor evenimente bisericești importante.

În anul 2019, Preasfinția Sa a participat la cinci ședințe de lucru ale Sfântului Sinod, la o ședință a Adunării Naționale Bisericești, a prezidat o ședință de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Hușilor, a prezidat cele 4 conferințe preoțești pastoral-misionare și a prezidat sinaxa monahală eparhială din luna septembrie.

Concomitent, s-au efectuat un număr de 11 vizite la așezămintele sociale și la școlile teologice din eparhie.

În anul precedent, s-au acordat peste 300 de audiențe.

Permanența Consiliului Eparhial s-a întrunit în 23 de ședințe, în care s-au analizat și rezolvat problemele curente ale eparhiei.

 1. Activitatea administrativă

În cadrul Episcopiei Hușilor funcționează 3 protopopiate (Vaslui, Bârlad și Huși), care totalizează un număr de 291 de parohii și 194 filii. La acestea se adaugă un număr de 17 unități monahale și Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel – Catedrala Episcopală din Huși, integrată în cadrul Centrului Eparhial Huși, în eparhie fiind 14 mănăstiri și 4 schituri.

În județul Vaslui, sunt 344 cimitire parohiale, dintre care 14 sunt în mediul urban, 330 în mediul rural, precum și 13 cimitire la mănăstiri.

La finalul lunii decembrie, în cadrul Episcopiei Hușilor își desfășurau activitatea un număr de 603 de salariați, dintre care 294 persoane sunt clerici și 309 persoane reprezintă personal neclerical. În unitățile bugetare funcționează cu binecuvântarea Centrului Eparhial Huși, 2 preoți de caritate la Spitalele din Vaslui și Bârlad, 2 preoți capelani la Garnizoanele Militare din Bârlad și Huși și 1 preot slujitor la Direcția Județeană pentru Protecția Copilului Vaslui.

În anul 2019 la sfintele altare din eparhie au fost oficiate 2110 botezuri, 1065 cununii și 4138 înmormântări.

 1. Activitatea economic-patrimonială

Din punct de vedere economic, principala sursă proprie și constantă de venituri a Centrului Eparhial Huși o constituie vânzarea de lumânări, precum și distribuirea calendarului bisericesc și a vinului cultic. Totodată, parohiile și mănăstirile s-au implicat activ și eficient în buna desfășurare a activităților eparhiei, iar veniturile obținute sunt folosite pentru susținerea multiplelor sale activități culturale, misionare, educaționale sau social-filantropice pe care eparhia le desfășoară de la an la an.

În anul 2019, au fost finalizate de construit un număr de 4 biserici, sunt în construcție un număr de 33 de biserici, iar în curs de reparații și consolidări un număr de 30 de biserici. În același an au fost finalizate și lucrările de reparații și consolidări pentru un număr de 5 biserici. Case parohiale aflate în construcție sunt în număr de 3 și în curs de reparații și consolidări sunt în număr de 9, iar case de prăznuire și alte așezăminte bisericești la care se execută lucrări de construcție sunt în număr de 12.

În anul 2019, s-au terminat de pictat 7 biserici și se află în curs de pictare 15 biserici.

Sumele alocate acestor activități provin de la Secretariatul de Stat pentru Culte – București, Centrul Eparhial (cota cuvenită din Fondul Central Misionar), Consiliul Județean Vaslui și Consiliile Locale, contribuții de la credincioși și sponsori și sunt în sumă de 7.409.622 lei.

 1. Activitatea culturală, educațională și pentru tineret

Pe plan cultural, Preasfințitul Ignatie a avut intervenții pe diverse tematici la un număr de 26 conferințe și simpozioane.

În anul 2019, la inițiativa Preasfințitului Părinte Episcop Ignatie, a fost înființată Editura Horeb a Episcopiei Hușilor.

În cursul aceluiași an, au fost publicate următoarele lucrări:

1. Episcopul Grigorie Leu în vâltoarea istoriei. Documente (1924-1949), autori: Adrian Nicolae Petcu, Pr. Nicolae Cătălin Luchian, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Doxologia, Iași, 2019.

2. Chronica Hușilor și a Episcopiei cu aseminea numire (ediție anastatică), autor: Melchisedec Ștefănescu, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Horeb, Huși, 2019.

3. Episcopul Ioachim Mareș, ctitor de biserici și promotor al culturii creștine (1927-2009), tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Horeb, Huși, 2019.

4 Satul vasluian: Vadurile Raiului, album fotografic al satului vasluian, tipărit cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Horeb, Huși, 2019.

5. Horeb, nr. I/2019 – Revistă anuală de spiritualitate și actualitate editată de Episcopia Hușilor

De asemenea, s-au editat cele două pastorale – la Învierea Domnului cu titlul: Cina din Emaus – Hristos cel Înviat ca vindecare de tristeţe şi nedumerire, și la Nașterea Domnului cu titlul: Naşterea Domnului – adevărata reînnoire a omului,  precum și Calendarul creștin ortodox pe anul 2020.

În cursul acestui an, Preasfințitul Părinte Ignatie a avut un număr de 12 articole publicate, pe teme cultural-misionare.

În anul 2019, au predat disciplina Religie un număr de 142 cadre didactice titulari și suplinitori calificați.

De asemenea, 112 elevi au fost participanți la etapa județeană a Olimpiadei de Religie.

Episcopia Hușilor a oferit premii în bani și cărți pentru rezultatele excepționale la faza Națională a Olimpiadei de Religie şi la Concursul „Credinţă şi Cultură”, elevii din județul Vaslui fiind prezenți pe podium la fiecare an de studiu.

Concursul național „Hristos: sufletul satului meu”

În Eparhia Hușilor în anul 2019 s-a organizat, prin Sectorul Cultural, Concursul național „Hristos: sufletul satului meu”, cu un număr de 24 de portofolii și 423 copii participanți.

Activități misionare pentru tineret

La inițiativa Preasfințitului Părinte Episcop Ignatie, în anul 2019 a fost organizată a doua ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Vaslui (24.08.2019), eveniment ce a adunat peste 600 de tineri. Obiectivele principale ale acestui eveniment au fost: promovarea modelelor creștin-ortodoxe, formarea tinerilor și facilitarea dialogului între ei, precum şi întărirea conştiinţei şi unităţii ca neam.

Tema din acest an, „Tradiție și modernitate, istorie și prezent pentru tânărul contemporan. Satul românesc”, dezvoltată magistral în conferința susținută de domnul Peter Hurley, a provocat o reflecție a auditoriului, și nu numai, asupra mai multor teme de maxim interes pentru societatea noastră.

 Programul Întâlnirii a conținut: slujba Sfintei Liturghii, conferința tematică susținută de Peter Hurley, ateliere de lucru, marșul tinereții, spectacol tradițional.

Taberele de vară „Copilărie și credință”: Proiectul misionar eparhial „Tabăra «Copilărie și credință»” a fost implementat în fiecare protoierie din Episcopia Hușilor, în anul 2019 desfășurându-se 5 serii de tabere,  după cum urmează:

 • 1.07-5.07.2019-comuna Fălciu, unde au participat 220 de copii din satele Rânzești, Odaia Bogdana, Bogdănești, Copăceana, Bozia, Fălciu centru.
 • 8.07-12.07.2019-comuna Bogdănița, unde au participat 100 de copii din satele aparținătoare.
 • 29-31 iulie 2019-municipiul Huși, unde au participat 250 de copii din oraș și din satele vecine.
 • 7.08.-10.08.2019-comuna Pușcași, unde au participat 100 de copii și tineri.
 • 11.08-15.08.2019-comuna Dimitrie Cantemir, sat Hurdugi, unde au participat 120 de copii.

Preasfințitul Părinte Ignatie a participat la 4 tabere „Copilărie și credință”, aducând daruri copiilor, asistând la focul de tabără și la rugăciune. La fiecare tabără a susținut câte o cateheză pentru copii.

Au participat aproximativ 790 de copii din mediul rural, majoritatea provenind din familii cu un statut social precar sau cu posibilități financiare reduse. Acest proiect și-a propus să ofere copiilor și tinerilor din parohiile defavorizate, ce nu își permit suportarea costurilor, o tabără gratuită, unde pot beneficia de un program interactiv format din ateliere de creație și workshop-uri. De asemenea, s-a urmărit apropierea tinerilor de viața Bisericii și de Sfintele Taine.

La inițiativa Părintelui Episcop Ignatie, cu sprijinul Asociației Tinerilor Ortodocși din Vaslui s-au desfășurat 2 programe de tabere de vară, la Mănăstirea Ivănești (2 iulie-30 august 2019) și tabăra, în 2 serii consecutive, „Tinerii în bucuria comuniunii”, Tanacu (20.08.2019, 27 august 2019).

La aceste 2 proiecte au participat 450 de copii și tineri din oraș, dar și din mediile rurale, apropiindu-se de viața de mănăstire, beneficiind de activități nonformale, conferințe și cateheze. Pe 27 august, participanții la Tabăra „Tinerii în bucuria comuniunii” au primit vizita Preasfințitului Ignatie.

Tabăra „Tradiție și noutate” a fost organizată în Episcopia Hușilor, la Mănăstirea „Schimbarea la Față”, din municipiul Huși, în perioada 2-7.09.2019. Au participat 20 de tineri, reprezentanți ai eparhiilor Patriarhiei Române.

Tabăra pentru copiii (20 de tineri) cu rezultate deosebite la învățătură din Eparhia Hușilor, organizată la Eforie Nord (2-7.09.2019).

În perioada 27.11-15.12.2019 s-a desfășurat prima ediție a Concursului Eparhial de iarnă, cu tema „Hristos se naște-n satul meu”, ediția I, la care s-au înscris peste 200 de elevi din mediul rural. Cei opt câștigători au primit premii în bani, cărți și dulciuri.

Prezența Episcopiei Hușilor pe Internet

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, site-ul eparhial episcopiahusilor.ro s-a îmbunătățit substanțial în 2019, devenind mai accesibil celor interesați de dinamica vieții bisericești din Episcopia Hușilor.

Site-ul episcopiahusilor.ro este pagina oficială a Eparhiei Hușilor și conține, pe lângă datele de contact și structura administrativă, știri și informații de interes public privind activitățile Centrului Eparhial Huși.

În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019 au fost postate 401 de știri.

În această perioadă site-ul a avut un număr de 460.976 utilizatori, reprezentând o medie de 1263 utilizatori unici pe zi. De asemenea, începând cu 2019, Episcopia Huşilor are un corespondent pentru Jurnalul Trinitas TV.

 1. Activitatea social-filantropică

Anul 2019 a însemnat pentru Eparhia Hușilor o intensificare a activităților social-filntropice întrucât numărul beneficiarilor proiectelor sociale ale Asociației „Filantropia Ortodoxă Huși” din cadrul Episcopiei Hușilor, a crescut considerabil, ca urmare a faptului că tot mai mulți sponsori s-au alăturat eforturilor constante de extindere a programelor de asistență socială derulate.

Principale programe și activități sociale derulate în anul 2019 sunt:

 • Programul „Braţele părinteşti”, susținut financiar de către Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, prin care au fost acordate burse sociale unui număr de 100 de copii de vârstă şcolară, cu rezultate bune la învăţătură, provenind din familii sărace şi cu mulţi copii;
 • ,,Un ghiozdan pentru noul an școlar”. În cadrul acestui proiect, aproximativ 1700 de copii au primit ghiozdane și rechizite pentru ȋnceputul noului an școlar;
 • ,,Dar de Crăciun ediția a II-a – Căldură pentru inimi curate” – un număr de peste 1700 de copii, proveniţi din familii cu probleme financiare, au primit ȋmbrăcăminte și încălțăminte nouă (geacă de iarnă, ghete, pulovere, căciuli, mănuși, fulare, șosete și dulciuri). Evenimentul s-a desfășurat în curtea Catedralei Episcopale , iar beneficiarii acestei acțiuni filantropice au fost copii din Eparhia Hușilor, precum și 100 de copii din Basarabia;
 • „Caravana dăruirii” – programul este destinat în special copiilor aflați în dificultate materială, dar și persoanelor în vârstă, cu venituri foarte modeste, din Episcopia Hușilor. Prin intermediul acestuia, în anul 2019 au fost distribuite aproximativ 10.000 kg de alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte, parte a acestui proiect fiind sprijinită de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei.
 • „Bucuria e acasă” – Prin extinderea acestui proiect în anul 2019, s-a realizat construirea a patru case pentru familii defavorizate și cu mulți copii;
 • „Pâinea noastră cea de toate zilele” – proiect social prin care se oferă sâptămânal un număr fix de 250 de pâini mai multor persoane nevoiașe din municipiul Bârlad;
 • Programul „Ajutor de urgenţă”, care se desfăşoară permanent, scopul său este sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale aflate în situaţie de criză.
 • ,,Bun venit, copilărie” ediția a II-a. Evenimentul s-a desfășurat în anul 2019 sub genericul „Tărâm de poveste”, iar în cadrul său, aproximativ 1500 de copii, proveniţi din familii defavorizate de pe raza judeţului Vaslui, ȋnsoţiţi de preoţii coordonatori și de voluntari, au sărbătorit Ziua copilului ȋn curtea Catedralei Episcopale.

Pe lângă aceste programe social-filantropice permanente, amintim și suportul material și financiar acordat de către unele parohii ortodoxe române din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale (Marea Britanie, Irlanda, Franța), Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei si Portugaliei, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord;

Așezămintele sociale din cadrul Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Huși:

În anul 2019, în cadrul Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Huși, a mai fost înființat încă un așezământ social, în prezent funcționând sub patronajul Episcopiei Hușilor 4 așezăminte sociale, fiecare dintre ele oferind două tipuri de servicii de asistență socială: centru de zi pentru copii și serviciu de ȋngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu mențiunea că Așezământul social „Sfântul Gheorghe” din localitatea Ghermănești, pe lângă cele două tipuri de servicii menționate mai sus, dispune și de serviciul social pentru copii sub forma caselor de tip familial.

Așezămintele sociale sunt:

– Așezământul social ,,Sf. Ierarh Nicolae” Fălciu;

– Așezământul social ,,Sf. Stelian” Boţești;

– Așezământul social ,,Sf. Ierarh Iosif cel Milostiv” Bârlad;

– Așezământul social „Sfântul Gheorghe” Ghermănești, inaugurat în data de 22 octombrie 2019.

Totodată, în cursul anului 2020 se vor adăuga următoarele centre sociale:

– Așezământul social „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” Huși, în curs de pregătire pentru inaugurare;

– Așezământul social „Sfântul Ierarh Spiridon” Bârlad, în curs de pregătire pentru inaugurare.

Toate serviciile oferite de cele patru așezăminte sociale au fost licențiate, conform legilor în vigoare.

Valoarea totală a ajutoarelor materiale și financiare, la care se adaugă cheltuielile de întreţinere lunară a aşezămintelor sociale şi costurile cu personalul aferent, a fost de 3.239.527 lei.

Numărul total al beneficiarilor acestor programe, copii şi bătrâni, a fost de peste 6000 de persoane. Această sumă nu cuprinde și cheltuielile legate de multiplele activități caritabile, ocazionale sau tradiționale, ale parohiilor și mănăstirilor, desfășurate în beneficiul persoanelor aflate în dificultate, care nu au fost cuantificate financiar, și nici valoarea produselor distribuite către aceștia în cursul acestui an.

StiriEst

Pericol pentru batranii din azile si orfanii din centre. Stocurile de masti si dezinfectanti sunt limitate

Publicat

on

De catre

Stocurile de echipamente de protecţie şi dezinfectanţi achiziţionate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vaslui pentru protecţia beneficiarilor şi a angajaţilor din centrele sociale, în vederea evitării răspândirii COVID-19, sunt limitate, susţin reprezentanţii instituţiei. Purtătorul de cuvânt al DGASPC Vaslui, Irina Cîmpeanu, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, că materialele achiziţionate vin în număr mai mic faţă de comenzile făcute, deoarece stocurile la furnizori sunt limitate, având în vedere că prioritate la achiziţia de materiale de protecţie au reprezentanţii sistemului sanitar. ‘S-au achiziţionat 3.580 de măşti, 700 de litri de dezinfectant, 20 de combinezoane, 200 de litri de alcool sanitar, 2.500 de botoşei de protecţie, 23.500 de pastile de cloramină, 32.600 de mănuşi. Se face dezinfecţie permanent, de aceea sunt cantităţi mari de dezinfectant şi cloramină. (…) Stocurile se consumă, ajung pentru o perioadă limitată de timp, le achiziţionăm şi noi în funcţie de cum se eliberează stocurile de la furnizori, etapizat. Ne trimit la termen de câteva zile comenzi, prioritate având bineînţeles sistemul medical, este firesc. Astfel de echipamente sunt necesare şi pentru protejarea beneficiarilor din sistemul de protecţie specială. Dacă sunt persoane care au la dispoziţie astfel de echipamente şi le pot dona către instituţia noastră, îi invităm şi îi încurajăm să o facă, pentru că sunt necesare’, a afirmat Irina Cîmpeanu. În paralel cu asigurarea de materiale de protecţie şi dezinfectanţi, pe perioada stării de urgenţă au mai fost luate şi alte măsuri, printre care suspendarea tuturor învoirilor în familie şi a vizitele, astfel încât beneficiarii să nu intre în contact cu alte persoane decât cu angajaţii. La nivelul judeţului Vaslui sunt îngrijiţi în sistem rezindenţial peste 800 de adulţi cu dizabilităţi şi vârstnici aflaţi în sistemul de protecţie şi peste 250 de copii cu dizabilităţi.

Citeste in continuare

StiriEst

Cazul nr. 7! Tanara cu coronavirus, in stare grava la Spitalul Vaslui

Publicat

on

De catre

O femeie in varsta de 40 de ani din judetul Vaslui, comuna Garceni, este internata in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta si a fost depistata pozitiv la testul pentru coronavirus. Pacienta a ajuns initial la Sectia de Boli Infectioase, dar din cauza ca starea ei s-a agravat, femeia a fost transferata la Terapie Intensiva. Medicii i-au facut testul pentru coronavirus, iar rezultatul a fost pozitiv. Pacienta este in prezent intubata, starea ei fiind foarte grava. Ea va ramane in grija medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui dupa ce Spitalul de Boli infectioase a refuzat transferul pe motiv ca nici acolo nu mai sunt locuri. Altfel spus, Spitalul din Barlad este suport pentru pacientii COVID, dar si la Spitalul Judetean de Urgenta se trateaza infectiile cu coronavirus. La unitatea sanitara din Vaslui sunt tratate si restul afectiunilor din tot judetul. Femeia care se afla internata la Terapie Intensiva, nu are istoric epidemiologic, nu a fost in strainatate si nici nu a intrat in contact cu vreo persoana infectata. 

La Valsui sunt opt cazuri confirmate

O femeie din Vaslui, mama vasluianului infectat cu coronavirus, luata cu izoleta, in urma cu o saptamana, este infectata cu coronavirus. Rezultatul testului a iesit pozitiv, potrivit autoritatilor sanitare. Femeia a fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase Iasi. Baiatul ei a fost si el testat pozitiv. Tânărul s-a întors din Marea Britanie pe data de 8 martie, a fost preluat pe 19 martie de un echipaj de la salvare, de la domiciliul său din Vaslui. De pe 8 martie si pana pe 19 martie, tanarul s-a intalnit cu mai multe persoane si a freceventat mai multe locuri din oras, baruri, restaurante, magazine, benzinarii. Un alt barbat intors recent din Germania unde lucra ca sofer de TIR, a ajuns la unitatea medicala din Husi acuzand simptome asemanatoare cu cele ale infectiei cu coronavirus. El a fost internat in Sectia de Boli Infectioase a unitatii sanitare si a fost pus in salon cu un politist, bolnav de pleurezie. Barbatul a fost testat si rezultatul a fost pozitiv.  Un alt caz este al unui barbat din Barlad intors recent din America.  Primul caz de coronavirus depistat la un cetatean din judetul Vaslui, este al unei femei care a fost depistata la intrarea in Vama Nadlac. Ea nu a ajuns insa la Vaslui, a fost internata la Spitalul Timisoara. Alt caz din Barlad si unul din Husi, au fost de asemenea testati pozitiv. 

Citeste in continuare

StiriEst

La Suceava se moare pe capete, iar din sacii cu care sunt transportati mortii, suna telefoanele

Publicat

on

De catre

Gianina Ursu, nepoata unui pacient de 68 de ani care a murit luni dimineață în Spitalul Județean din Suceava, a relatat pentru G4Media.ro situația din spitalul transformat într-o sursă de infecție pentru pacienți și medici deopotrivă.

Pacientul fusese internat cu 4 zile în urmă, având simptome de astm. El nu a fost testat pentru coronavirus, potrivit declarațiilor nepoatei sale, iar familia așteaptă acum să afle rezultatul testelor făcute după moartea sa.

„Unchiul meu a murit dimineață la ora 5. Nu răspundea la telefon și familia a intrat în panică, nimeni nu știa nimic. Avem în famillie o doctoriță care a dat telefoane în tot spitalul și așa a aflat că e mort. A aflat de la morgă”, relatează Gianina Ursu.

„Cu o zi în urmă, unchiul meu spunea familiei că din sacii negri cu care sunt transportați pacienții morți sună telefoanele. Erau rudele care sunau să afle ce se întâmplă cu ei. Unchiul meu a fost marcat de această imagine. În cele din urmă, și el a murit în spital”, a mai spus Gianina Ursu.

Pacientul a fost internat în secția de pneumologie a Spitalului Județean Suceava.

„Exact unde Gheorghe Flutur a fost internat singur într-o rezervă, deși el trebuia internat la secția de boli infecțioase, pentru că era pozitiv de coronavirus”, a declarat Gianina Ursu.

De ce a fost nevoie de zeci de telefoane pentru a afla situația pacientului internat?

„Doctoriței din familia noastră care a încercat să afle ce se întâmplă i s-a spus că unchiul meu nu avea telefon și de asta nu au putut să anunțe familia că a murit. Dar el avea telefon, așa a ținut legătura cu familia. În plus, pe fișa de internare e trecut numărul de telefon al familiei, dar nu a sunat nimeni”, a mai povestit nepoata pacientului decedat.

Ce se întâmplă acum?

„Nu știm diagnosticul, familia e la morgă și așteaptă să îl poată lua, dar nu știm cât durează, sunt 20 de morți acolo”, a completat Gianina Ursu.

Sursă material: www.g4media.ro

Citeste in continuare

StiriEst

Săptămâna DECISIVĂ pentru Europa în lupta cu Covid-19! Anunțul chinezilor

Publicat

on

De catre

Un grup de cercetatori din China a facut un anunt cu privire la pandemia de coronavirus care a lovit Europa. Ping An, un grup de cercetatori din China, a facut un studiu amanuntit al celor mai afectate 7 tari din Europa de Covid-19. Toate rezultatele spun ca in aceasta saptamana va fi atins punctul maxim al pandemiei, iar apoi lucrurile vor incepe sa revina treptat la normal.

Studiul ia in considerare controalele in carantina, resursele medicale si media de varsta a populatiei.

Cercetatorii au spus ca Italia a atins “perioada de varf” in acest moment, iar numarul victimelor va incepe sa scada. Numarul de noi imbolnaviri din Italia, pentru ziua de ieri, a fost de 4050, fiind cel mai mic numar inregistrat in luna martie. Numarul deceselor din Spania a scazut in ultimele 24 de ore, ajungand la 812, in timp ce Germania are una dintre cele mai scazute rate de mortalitate de Covid-19 din lume, cu doar 0.9%.

“Controalele tardive pot duce la rate de infectie de 10 ori mai mari decat in tarile cu controale timpurii. Numarul de persoane afectate intr-o tara depinde in mod critic de cat de rapid sunt implementate masurile de separare si control. Resurse adecvate de asistenta medicala ar duce probabil la rate mai mici de mortalitate de 1-2%”, au spus cercetatorii, potrivit Daily Star.

Radu NEAGU

grafic

Citeste in continuare

StiriEst

Bărbat infectat cu coronavirus, pleacă de la spital cu taxiul

Publicat

on

De catre

Procurorii din Suceava au deschis un dosar penal în cazul unui bătrân de 79 de ani, diagnosticat cu infecţie cu noul coronavirus. El a plecat de la spital cu un taxi, deşi medicii stabiliseră ca el să fie transportat la domiciliu cu o ambulanţă specială. 

″În fapt, s-a reţinut că, la data de 29.03.2019, unei persoane de sex masculin din localitatea Văratic, oraş Salcea, judeţul Suceava, în vârstă de 79 ani, diagnosticat cu infecţie COVID-19, datorită evoluţiei favorabile a bolii, i-au fost întocmite documentele de externare din Spitalul Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou Suceava – Secţia de Boli Infecţioase, i-a fost prescris tratamentul medicamentos şi i s-a pus în vedere să aştepte, pentru a fi transportat la domiciliu cu o ambulanţă specială şi însoţit de echipajul medical. Potrivit actului de sesizare, acesta nu s-a conformat situaţiei impuse de către medicul curant şi, fără acordul personalului medical, a părăsit incinta Secţiei de Boli Infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou Suceava şi a plecat către localitatea de domiciliu cu un autoturism taxi”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

Poliţia Oraşului Salcea efectuează în acest caz cercetări, in rem, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor.

Ana IOSIF

Citeste in continuare

Populare

Copyright © 2017 Stiri Est