Conecteaza-te cu noi

StiriEst

Ordonanță militară a MAI: Circulația oamenilor, restricționată

Publicat

on

Ordonanța militară prin care circulația oamenilor este restricționată restricționată, iar intrarea în România a cetățenilor străini este interzisă a fost anunțată, sâmbătă, de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.

Ordonanța militară prin care circulația oamenilor este restricționată restricționată, iar intrarea în România a cetățenilor străini este interzisă a fost anunțată, sâmbătă, de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.

Ordonanță militară

Art.1. – (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară. 

(2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență. 

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 2. – (1) Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.

(2) Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate”, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 3. – (1) Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane.

(2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.

Art. 4. – În intervalul orar 06.00 – 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 5. – (1) În intervalul orar 22.00 – 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere. 

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. 

(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 6. – (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României, pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine.

(2) Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii: 

a) sunt membri de familie ai cetățenilor români;

b) sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene; 

d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;

e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare; 

g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);

h) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 7. – (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.

(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile. 

(3) Măsurile dispuse potrivit alin.(1) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.

(2) Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

(3) Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin.(1).

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. – (1) Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3), cu următorul cuprins:

„(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.

(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora”.

2. După alineatul (2) al articolului 4, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Prevederile alin.(1) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4t”.

3. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Alte excepții de la interdicția prevăzută la alin.(1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.”

(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.1 și 2;

b) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3, 5 și 7;

c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.

(2) Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art.1 – 7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.  

StiriEst

Doi medici de la Spitalul Husi, pleaca sa-si ajute colegii de la Barlad in lupta impotriva COVID – 19

Publicat

on

De catre

Vesti bune pentru pacienti! Doi medici de la Spitalul „Dimitrie Castroian” din Husi vor fi detasati temporar la Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” din Barlad, care a fost desemnat unitate suport COVID – 19.
Astfel dr. Cristina Colpos, medic primar ATI si dr. Luana Butiuc, medic primar in specialitatea Boli Infectioase, vor merge sa-si ajute colegii din Barlad la supravegherea si tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus. Cele doua doctrite au ales ca in aceasta perioada, in care in toate spitalele este mare nevoie de anestezisti si de infectionisti sa paraseasca unitatea in care isi desfasoara activitatea in mod curect si sa intre in lina intai a luptei cu noul coronavirus, raspunzand apelului lansat de colegii de la Barlad.
Conducerea spitalului barladean a solicitat Directiei de Sanatate Publica detasarea unor specialisti in infectioase si ATI, specialitati la care exista un deficit important de resursa umana. La inceputul saptamanii viitoare se va cunoaste lista completa a medicilor care vor activa in aceasta perioada la spitalul COVID – 19 de la Barlad.
De altfel, majoritatea unitatilor medicale desemnate sa ingrijeasca si sa trateze in lunile urmatoare pacientii infectati cu acest nou virus se confrunta cu o mare criza de personal.

Reprezentantii Spitalului municipal de Urgenta “Elena Beldiman Barlad” au lansat public un apel catre cei care doresc sa sustina financiar unitatea medicala.

“Suntem cu totii la razboi in cadrul pandemiei COVID-19! Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” a fost desemnat spital COVID-19. Suntem hotarati sa ducem aceasta lupta, dar nu putem fara ajutorul dumneavoastra! Avem la dispozitie doar sapte ventilatoare, 13 monitoare functii vitale si echipamente de protectie insuficiente. Mesajul nostru are scopul solidaritatii! Avem nevoie de voi ca sa putem ajuta si sa putem face fata acestei incercari! (…) Este momentul sa aratam ca suntem oameni si ca putem fi aproape si de la distanta! Vom sta in prima linie alaturi si impreuna cu dumneavoastra!”, au transmis medicii.

Pe site-ul institutiei, au fost afisate conturile in care doritorii pot face donatii si s-a anuntat faptul ca materialele sanitare de protectie pot fi trimise direct la sediul spitalului.

Episcopia Husilor, prin Asociatia “Filantropia Ortodoxa” Husi, cu sprijinul mai multor binefacatori, a donat deja Spitalului Municipal “Elena Beldiman” din Barlad suma de 5.000 de euro pentru achizitionarea de echipamente de protectie, dupa ce spitalul a fost desemnat unitate suport COVID – 19.

"Sa ii avem in dragostea inimii noastre pe medicii, rezidentii, asistentii medicali, care lucreaza in conditii de presiune, surmenaj, oboseala psihica si mai ales cu resurse materiale specifice, aparatura medicala, ustensile medicale, echipament, medicamente, sensibil diminuate. Efortul lor, fara nicio rezerva,  merita, cu asupra de masura, rugaciunea, recunostinta si multumirea noastra. Ei savarsesc, prin priceperea, experienta si daruirea lor, cea mai autentica liturghie pe altarul suferintelor, ezitarilor, bolii si nesigurantei aproapelui nostru", a afirmat episcopul Husilor, PS Ignatie.

Citeste in continuare

StiriEst

O gravida, suspecta de coronavirus, la Spitalul Vaslui

Publicat

on

De catre

O gravidă suspectă de infecția cu coronavirus, nu a putut fi trimisă fost la Spitalul din Bârlad, în condițiile în care unitatea sanitară respectivă a fost desemnată ca spital suport pentru COVID-19. Femeia a ajuns duminică dimineață la Spitalul Județean de Urgență Vaslui acuzând simptome ale infecției cu coronavirus. Potrivit medicilor, pacienta se încadrează la definiția de caz COVID pozitiv, iar medicii din Vaslui trebuie să o îngrijească până când vine rezultatul testului COVID—19. Abia dacă acesta este pozitiv, gravida va ajunge la Bârlad. În acest caz există riscul ca în toate unitățile sanitare să izbucnească un focar ca la Suceava. Potrivit protocolului stabilit de autoritățile sanitare încă de acum două zile, Spitalul Bârlad trebuie să preia toate cazurile pozitive de coronavirus. În tot acest timp bolnavii de la Bârlad și din zonele arondate, sunt direcționați la Vaslui, zeci de pacienți fiind deja internați la Vaslui și unii chiar operați deja. În prezent, în secția ATI din Bârlad nu există niciun pacient, dar cu toate acestea, gravida de la Vaslui nu poate fi trimisă la Bârlad. Medicii susțin că ei primesc doar cazurile confirmate pozitiv, nu și suspiciunile și că restul spitalelor trebuie să își ia măsuri de protecție a cadrelor medicale. Pe de altă parte, trebuie precizat că la Vaslui s-au luat măsurile necesare, dar un focar este greu de stăpânit dacă suspecții de coronavirus se plimbă prin spitale în condițiile în care s-au stabilit niște reguli, iar unii nu vor să le respecte. Refuzul gravidei de la Vaslui este cu atât mai ciudat cu câr medicii de la Bârlad au primit astăzi la unitatea sanitară un alt suspect de coronavirus.

Citeste in continuare

StiriEst

Un băieţel de 7 ani, bolnav de cancer, și-a donat alocaţia pentru lupta împotriv coronavirusului

Publicat

on

De catre

Raluka, una dintre celebritățile Antena Group participante la Teledonul “Români Împreună”, a anunțat că a primit un apel cutremurător de la un băiețel de șapte ani, bolnav de cancer, care a dorit să-și doneze alocația pentru cei care luptă să limiteze impactul avut de epidemia de coronavirus.

Raluka: Am primit telefoane de peste tot și vreau să vă spun că ultimul telefon pe care l-am primit și m-a impresionat foarte tare este de la un băiețel de șapte ani care are cancer, care abia putea să vorbească și care și-a donat alocația lui. Am început să plâng pur și simplu, pentru că este dificil să auzi poveștilea astea, dar în același timp este frumos să vezi că oamenii, indiferent de cât de mari sunt problemele lor, vor să doneze banii.

Raluka: Am primit și un telefon din penitenciar. Un băiat dona, tot așa, 500 de euro, dar nici măcar nu sunt importante sumele, sunt importante gesturile pe care românii le fac din toate colțurile lumii, din câte se pare. Am fost sunată din Germania, din Anglia, de peste tot.

Cum puteţi dona
– Donează prin card AICI.

– Donează în cont:

Fundația Mereu Aproape, CIF 18212553

Banca Transilvania, Swift BTRLRO22

Cont lei: RO86 BTRL 000 AJUTEU 8848 RON

Cont euro: RO32 BTRL 000 AJUTEU 8848 EUR

– Donează prin SMS 8848 – 2 Euro/mesaj 

– Donează prin PayPal

– Donează telefonic, la numerele (numere valabile doar în rețeaua fixă de telefonie Telekom):

– 0.900.900.303 – 3 euro/apel

– 0.900.900.305 – 5 euro/apel

– 0.900.900.301 – 10 euro/apel

Teledonul Români Împreună este transmis Live pe toate canalele Antena Group.

Citeste in continuare

StiriEst

Episcopia a donat Spitalului Husi echipamente de protectie si dezinfectant

Publicat

on

De catre

Cadrele medicale de la Spitalul Municipal Huși au primit echipamente de protecție din partea Episcopiei Hușilor. Măști, mănuși sau dezinfectant, toate aceste lucruri, extrem de necesare, au ajuns la Spitalul Huși. Reprezentanții Episcopiei susțin că au comandat mult mai multe echipamente de protecție pentru angajații din sistemul sanitar, dar că acestea le sunt trimise eșalonat din cauza comenzilor mari și a stocurilor mici di  depozite. “Am dus la Spitalul Huși 500 de măști și câteva sute de mănuși, am reușit să achiziționăm și 10 litri de dezinfectant. Noi am comandat cateva mii de echipamente de prtecție, dar le găsim foarte greu pe stoc, le primim în tranșe și imediat cum ajung la noi, le dăm acolo unde este nevoie. Pregătim și alte echiziții pentru spital, dar până nu avem certitudinea că vom primi ce comandăm nu putem spune exact ce donații vom mai face. Este greu pentru toată lumea, dar cu ajutorul Domnului și cu credință, vom trece cu bine peste toate”, a declarat părintele Vladimir Beregoi. În paralel, Episcopia Hușilor, pregătește săptămânal pachete cu alimente pentru persoanele izolate sau pentru bătrânii singuri. “Oamenii noștri colindă zilnic prin satele județului și împart celor izolați și bătrânilor singuri, alimente și produse de igienă și curățenie sau medicamente. Cu toții se expun pericolului, dar se simt împliniți că îi ajută pe oameni. Suntem alături de credincioși, iar acum, mai mult  ca oricând, le transmit oamenilor să nu își piardă credința, încrederea și speranța”, mai declară părintele Vladimir Beregoi. 

Donații pentru spitale și Serviciul de Ambulanță

După ce a făcut o donație de 20.000 de euro pentru Spitalul de Urgență din Vaslui, Episcopia Hușilor a alocat bani și pentru Spitalul din Bârlad. Suma trimisă în conturile unității sanitare bârlădene de la Episcopia Hușilor și de la prietenii Asociației Filantropia Huși, este de 5.000 de euro. După ce stiriest.ro  a făcut publice nevoile Spitalului de Urgență din Vaslui, Episcopia Hușilor și binefăcătorii săi s-au alăturat firmelor și oamenilor care sprijină spitalele în lupta cu pandemia de coronavirus. Episcopia a donat 20.000 de euro Spitalului de Urgență din Vaslui. Preasfințitul Părinte Ignatie și Părintele Vladimir Beregoi au decis să nu se oprească aici. După ce au dat spre folosință o salvare Serviciului de Ambulanță Vaslui și 5.000 de euro Spitalului Bârlad, reprezentanții Episcopiei pregătesc și alte donații importante și vitale pentru spitalele din județul Vaslui. Toți banii vin de la Episcopia Hușilor și din donațiile oamenilor care ajută periodic instituția. “Până în prezent, s-au făcut donaţii pentru spitalele din județ, iar ele vor continua. Aparatura medicală este de un real folos şi reprezintă o mare binecuvântare de la Dumnezeu. Și oamenii singuri și izolați au nevoir de ajutor. Am văzut cu toții multă durere în ultima perioadă. Episcopia Hușilor încearcă să ajute de fiecare dată. În această perioadă a Postului Mare ar trebui să ne angajăm în a căuta, în orice conjunctură a vieţii noastre, binele, pentru ca în felul acesta să dobândim bunăvoinţa lui Dumnezeu, de care avem atâta nevoie”, a declarat Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. 

Sorin SAIZU

Citeste in continuare

StiriEst

Scrisoarea unor medici români: “Vom face scut în faţa bolii, cu trupurile noastre”

Publicat

on

De catre

Mai mulți medici români au scris un mesaj pentru public, în care promit solemn că nu vor da înapoi nici măcar un pas în fața bolii, și vor lupta cu tot ce au la îndemână. Însă, medicii atrag atenția că este necesar ca ei să fie bine protejaţi în fața nivelului de contagiozitate a acestei boli, în așa fel încât ei să nu transmită boala mai departe, prin lipsa echipamentului, ci să o poată combate, fără grija că ei pot fi de vină pentru răspândirea virusului.

“Suntem Medici. Ca vocaţie, ca profesie, ca destin, suntem medici. Nu ne temem de nicio bătălie cu boala, oricât de cumplită ar fi ea. Nu ne vom da niciodată înapoi, nu vom dezerta. Vom lupta cu tot ce avem la îndemână: cu cunoştinţele noastre, cu mintea noastră, chiar şi cu trupurile noastre. Vom face scut în faţa bolii, apărându-i pe pacienţii noştri cu tot ce putem şi cum putem mai bine. Dacă asta va însemna şi materiale de protecţie, medicamente şi aparatură vitală, asta nu mai ţine însă de noi. Noi nu ne dorim decât să fim protejaţi conform nivelului de contagiozitate a acestei boli. Nu vom accepta însă ca în această bătălie să fim noi aceia care vom răspândi boala sau cei care vor vulnerabiliza pacienţii, căci această poziţie pe care am fi siliţi să o acceptăm este în afara legilor medicinii şi ale celor omeneşti, deopotrivă”, scriu medicii.

Un medic contaminat, testat pozitiv pentru coronavirus este contagios

”Un medic contaminat, testat pozitiv pentru coronavirus este contagios. Indiferent ce simptome are… uşoare, medii sau severe, medicul tot contagios este. El va intra, inerent, în contact cu pacienţii, fie ei CoViD-negativi, fie CoViD-pozitivi. În prima situaţie, dacă pacientul nu a fost încă infectat, contactul direct cu un medic deja infectat, care fie va sta în preajma sa, fie îl va consulta, va fi unul extrem de contagios. Organismul pacientului fiind vulnerabil, infecţia va avea consecinţe extrem de grave, mergând până la insuficienţă respiratorie acută. În a doua situaţie, interacţiunea pacientului infectat cu medicul/medicii infectaţi, va accentua încărcătura virală a pacientului respectiv, sporindu-i enorm riscul de agravare a bolii. Vorbim despre pacienţi foarte vulnerabili, cu afecţiuni preexistente severe, precum diabet, afecţiuni oncologice, boli respiratorii. Un medic bolnav nu poate lucra eficient în nicio situaţie, cu atât mai puţin în situaţii critice, de maximă încărcătură somatică şi emoţională. În aceste condiţii nu ai cum să poţi consulta, opera, diagnostica, fără riscul de a greşi mai mult decât de obicei. Şi poţi greşi grav. De exemplu, în cazul unui chirurg, orice mişcare neconformă poate genera efecte ireparabile, ireversibile… De ce există în lumea asta, dreptul la concediu de boală, dacă lucrurile nu stau aşa? Există mai multe tipuri de virus SARS-CoV-19 (tulpini, cum le numesc specialiştii). Noi ştim de două: “S” şi “L”. Dacă eşti infectat cu una dintre ele, nu înseamnă că nu te poţi infecta cu cealaltă. Ce sens are să creşti riscul, punând în contact un medic pozitiv, cu un pacient pozitiv? Medicul român este şi el cetăţean cu drepturi depline. In plus, e şi cetăţean european. Are dreptul la sănătate şi la viaţă ca orice alt cetăţean şi nicio ordonanţă de urgenţă din lumea asta nu poate suspenda acest drept. Dacă dreptul la viaţă este un drept fundamental al omului, atunci acesta este negat atunci când cineva obligă un bolnav să muncească, determinându-i agravarea bolii, cu atât mai mult în cazul infecţiei cu Coronavirus. Riscul de deces este mult mai mare la personalul sanitar, conform cifrelor din statisticile mondiale. Un medic mai puţin în luptă înseamnă un deficit enorm. Suntem 3 medici la mia de locuitori in România. Să scoţi din front acum medici prin măsuri iraţionale este de-a dreptul iresponsabil. Dacă medicul moare, urmare a faptului că organismul său nu a suportat dublul stress al bolii şi al muncii în condiţii de dezastru, cine răspunde? Cine va trata miile sale de pacienţi, anual?” Scrisoarea este semnată de medicii Dr Livia Davidescu, Dr Manuela Predila, dr Alina Martau, Dr Bogdan Lazescu, Dr Albert Claudiu, dr Grigorescu Dan și poate fi citită integral, aici.

Roxana OLTEANU DURLEA

Citeste in continuare

Populare

Copyright © 2017 Stiri Est